Netcees  

Go Back   Netcees > Members List

143 is an unknown quantity at this point

143 143 is offline

Junior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4
 1. balackobama
  05-24-2016 12:05 AM
  balackobama
  2/ Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:
  * Hộ ổn định thuế:
  Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh hàng tháng phải nhận tờ khai và kê khai doanh thu kinh doanh chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ ổn định (đối với hộ đang kinh doanh) hoặc ngày 15 của tháng bắt đầu kinh doanh. Đối với hộ mới ra kinh doanh và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh; đối với hộ đang thu thuế ổn định đã hết hạn ổn định, thời gian kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối kỳ ổn định.
  * Hộ nộp thuế theo kê khai:
  Đối với hộ nộp thuế theo kê khai hàng tháng phải lập tờ khai thuế và nộp tờ khai trong 20 ngày đầu tháng tiếp sau.
 2. balackobama
 3. aventador
  03-28-2016 03:22 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật iên " Giết chết Chân Diễn, giết chết hắn đi. Hắn mà không chết, con sẽ chết! Có hắn không có con, có con không có hắn! "
  Nhưng cha hắn Thực Hỏa Tôn Giả lại đưa hắn đưa vào Đệ Cửu Tinh Vực Lao Ngục.
  Cơn ác mộng 1000 năm bắt đầu.
  Ở trong lao ngục 1000 năm, rất nhiều đả kích thậm chí còn vượt qua cả Chân Diễn Vương ban cho, hắn như chìm vào địa ngục. Nhưng những đả kích ấy lại làm cho Yểm Chúc Vương oán hận Chân Diễn Vương hơn nữa. Hắn cho rằng tất cả đều là do Chân Diễn Vương mang đến, tất cả ngọn nguồn đều là từ Chân Diễn Vương!
  Khi ra khỏi Tinh Vực Lao Ngục, đã trở nên có thể ẩn nhẫn, nhưn
 4. bentley90

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 12-22-2013 06:26 PM
 • Join Date: 12-20-2013

Mentions

01-14-2024
11:46 AM - Frank mentioned 143 in post The Official Season XII Preseason Sign-Up Thread:
... Mael 143 Derang...
12-16-2023
03:18 PM - Frank mentioned 143 in post 12/25
... Mael 143 Deranged...
03:09 PM - Frank mentioned 143 in post The Official Season XII Preseason Sign-Up Thread:
... Mael 143 Derang...
11-26-2023
03:40 PM - Frank mentioned 143 in post The Official Season XII Preseason Sign-Up Thread:
... Mael 143 Deranged Ch...
11-15-2023
07:06 PM - Frank mentioned 143 in post Vote!
...up Mael 143 Deranged Chang...
11-09-2023
02:49 PM - sral mentioned 143 in post SZN XI Championship: Diablo (10-0) vs. Master Rock (8-3) vs. Universe (6-0) [DIABLO CHAMPS SZN XI!!!]
... pup Mael 143 Deranged Change...
02-21-2016
12:05 AM - asylum mentioned 143 in post AOWL Season 6 Sign-Ups
...patrown ThisisDAM 143 ZeeDee Aesthetic ...
09-23-2014
12:20 AM - Certain mentioned 143 in post AOWL Season 4 sign-ups
...patrown ThisisDAM 143 ZeeDee Aesthetic ...
02-17-2014
01:52 PM - Certain mentioned 143 in post Season 3 sign-ups
... ThisisDAM 143 ZeeDee Aes...
01-05-2014
02:13 PM - Split mentioned 143 in post THE WINTER TOPICAL TOURNAMENT SIGN UPS
...p patrown ThisisDAM 143 ZeeDee Aesthetic Ven...

Thread Tags

No results to display...

Quotes

12-22-2013
08:29 PM - quoted 143 in post Hi...
but I will drop a vocabl...

All times are GMT -4. The time now is 06:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Google+