Netcees  

Go Back   Netcees > Batty

Conversation Between Batty and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  03-28-2016 03:25 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật hồn liều mạng với Kim Giác Cự Thú hắn đã biết.
  Mình cần bảo vệ!
  Cần thủ hộ quê nhà mình, gốc rễ của mình - Địa Cầu!
  "Tiến bước, không ngừng tiến bước. "
  "Ta cần không ngừng mạnh lên, ta sẽ liều mạng đem hết toàn lực. " Đôi mắt La Phong như đao, rất kiên định.
  Trên con đường phấn đấu, có lẽ gặp phải rất nhiều tình huống, tỷ như lúc trước bị sát thủ trùng tộc ám sát, rồi Thần Linh Bất Hủ Hỏa Diễm tự bạo chết tàn phá vô số thi thể trùng tộc. Dưới loại tình huống này, La Phong đã đơn giản lấy đi 300 đơn vị thi thể trùng tộc. Lấy đi một chút thi thể như vậy có thể nói chẳng ảnh hưởng gì tới cả

All times are GMT -4. The time now is 06:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Google+